Kokoukset

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa,  Hallituksen kokouspiiriin kuuluvat hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä varatyösuojeluvaltuutettu.


Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous.

Lisäksi yhdistyksemme järjestää jäsenilleen keväällä ja syksyllä yleisen kokouksen. 

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja muut yhdistyksen sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.

Syyskokouksessa valitaan kahden vuoden välein yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitus sekä hyväksytään vuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä päätetään muista säännöissä syyskokoukselle määrätyistä asioista.

Liiton ja yhdistyksen säännöt: Sääntökirjassa (pdf)