Edunvalvonta

LUOTTAMUSMIEHET

Yhdistyksemme pääluottamusmiehenä toimii Hannele Pussinen puh. 044 022 8959, sähköposti hannele.pussinen@ras.fi.

Varapääluottamusmiehenä toimii Jouni Kavonius ja luottamusmiehenä Marjatta Viitala.

Pääluottamusmies on tavoitettavissa luottamusmieshuoneesta Gellmannin yläkerrasta tai 4. kerroksen luottamusmieshuoneesta maanantaisin ja tiistaisin. Voit soittaa ja voidaan sopia jokin muukin aika.

Yhdistyksemme päätehtävänä on valvoa jäsentensä etuja. Keskeisintä jäsenten edunvalvonnassa on palvelusuhteen ehtoihin, työoloihin, työympäristöön ja palkkaan liittyvät asiat.

Luottamusmiehet sekä yhdistykset hoitavat jäsenten edunvalvontaa työpaikoilla.

Pääluottamusmies on liiton edustajana tekemässä paikallisia sopimuksia ja ratkaisuja.

Liitto kouluttaa luottamusmiehiä JHL-opistolla.

Älä epäröi ottaa yhteyttä luottamusmieheesi!

 

TYÖSUOJELU

Työsuojelun tavoitteena ovat turvalliset ja terveelliset työolosuhteet sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen ja hyvinvointi työssä. Työsuojelu on osa työpaikan arkipäivän toimintaa eli osa johtamista ja työn tekemistä. Tulokset heijastuvat suoraan sekä työelämän laatuun että työn ja palvelujen tuloksellisuuteen.

Hyvän työympäristön edellytyksenä on, että sen tilaa arvioidaan jatkuvasti, tunnistetaan vaara- ja kuormitustekijät ja haetaan ratkaisut niiden poistamiseksi. Työnantajalla on pääasiallinen vastuu huolehtia työolojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä, mutta työsuojeluvastuuta on jokaisella työntekijällä. Työelämän laatua voidaan parantaa parhaiten työyhteisön omin toimin ja yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön kesken. Tarvittaessa käytetään asiantuntija-apua.

Työsuojeluvaltuutettuna toimii Satu Koivusipilä ja  varavaltuutettuna Jouni Kavonius.

 

YHTEISTOIMIKUNTA

Yhteistoimikunnassa yhdistystämme edustaa pääluottamusmies Hannele Pussinen.

Työnantajan ja henkilöstö välinen yhteistoiminta on lakisääteinen. Yhteistoiminnan tavoitteena on tehostaa työnantajan ja henkilöstön välisiä ja henkilöstön keskinäistä yhteistoimintaa. Sitä kautta henkilöstöllä on edustajansa välityksellä mahdollisuus vaikuttaa työtään ja työpaikkaansa koskeviin asioihin sekä kehittää työpaikan ja yhteisöjen toimintaa ja työoloja.