Uusi työaikalaki

6.11.2019

Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020. Merkittävimmät muutokset koskevat vuorokausilepoa ja korvaavaa lepoaikaa jaksotyössä. Kaikkiin työaikamuotoihin noudatetaan 1.1 2020 lukien 11 tunnin vuorokausilepoa. Mikäli vuorokausilepoa on tilapäisesti lyhennetty 9 tuntiin, on korvaava lepoaika annettava seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai viimeistään 14 vuorokauden kuluessa. Peräkkäisten yövuorojen lukumäärä jaksotyössä ja keskeytymättömässä vuorotyössä voi vuoden alusta olla enintään viisi. Tämän jälkeen työntekijälle on annettava vähintään 24 tunnin yhdenjaksoinen vapaa. Viiden peräkkäisen yövuoron lisäksi saadaan poikkeuksellisesti teettää lisä- tai ylityönä enintään kaksi yövuoroa työntekijän kutakin kertaa varten antamalla suostumuksella